Azi 25-05-2018       Anunt – privind scoaterea la licitaţie publică deschisa in vederea inchirierii unui spatiu in suprafata totala de 32,43 mp     Anunt – privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării suprafeţei totale de 3500 mp     Anunt – actiune de dezinsectie a zonelor verzi – 23 mai, începand cu orele 22.00     Joi, 17 mai 2018, Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor, Sărbătoare națională a poporului român     Anunt – ”Luna Curățeniei”, 15 aprilie – 15 mai 2018     Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț în ședința de îndată pentru ziua de 11 mai 2018, ora 13.00, în sala de ședințe a Consiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț

Activitatea de informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism/amenajarea teritoriului

PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBAREA DESTINAŢIEI TEREN DIN ZONĂ LOCUINTE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE, REGIM DE ÎNĂLŢIME P+6 ÎN ORAŞ TÎRGU NEAMŢ, JUD. NEAMŢ – 24.04.2018
1. Anunt etapa I
2. Memoriu si RLU
3. C.U.
4. Reglementari tehnice
    4.1 Incadrare
    4.2 Situatie existenta
    4.3 Echipare edilitara
5. Rezultatul informarii etapa I
6. Anunt etapa a II-a
7. Aviz de oportunitate
8. Invitatie dezbatere publica
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIREA UNOR LOCUINTE PE TERENURILE CARE VOR FI ATRIBUITE CONFORM LEGII NR. 15/2003 ÎN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ, JUD. NEAMŢ – 20.04.2018
1. Anunt etapa I
2. Memoriu tehnic
3. RLU
4. C.U.
5. Aviz_Transgaz
6. Reglementari tehnice
    6.1 Incadrare
    6.2 Situatie existanta
    6.3 Echipare edilitara
    6.4 Proprietate asupra terenurilor
7.Decizie APM
8. Rezultatul informarii etapa I
9. Anunt etapa a II-a
9. Aviz de oportunitate
10. Invitatie dezbatere publica

PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A UNUI TEREN PENTRU CONSTRUIREA COMPLEXULUI DE AGREMENT „ŢINUTUL LUI CREANGĂ” ORAŞ TÎRGU NEAMŢ – 20.04.2018
1. ANUNT – etapa I
2. Memoriu TEHNIC
3. RLU
4. C.U.
5. Reglementari tehnice
    5.1 PUZ Incadrare
    5.2 Situatie existenta
    5.3 Echipare edilitara
    5.4 Proprietatea asupra terenurilor
6. Rezultatul informarii etapa I
7. Anunt etapa a II-a
8. Aviz de oportunitate
9. Aviz OCPI
10. Aviz MAD
11. Aviz APM
12. Aviz DELGAZ
13. Avize EE,SANATATE, APA
14. Aviz TELEKOM
15. PLAN topo
16. Proces verbal OCPI
17. Invitatie dezbatere publica
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL – 17.02.2016
1. ANUNT – etapa I
2. Memoriu TEHNIC
3. RLU
4. CU
5. Aviz de oportunitate
6. Reglementari tehnice
    6.1 PUZTGNT_0_INCADRARE_v1_rev3_SCAN
    6.2 PUZTGNT_1_Analiza situatiei existente_v1_rev5_SCAN
    6.3 PUZTGNT_2_Reglementari-zonificare_v1_rev5_SCAN

    6.4 PUZTGNT_3_Reglementari-edilitare_v1_rev3_SCAN

    6.5 PUZTGNT_4_Proprietatea asupra terenurilor_v1_rev3_SCAN

7. Rezultatul informarii – etapa I
8. Anunt etapa a II a
9. Invitatie – Dezbatere publica PUZ – etapa a II-a
10. Proces Verbal – Dezbatere publica – PUZ etapa a II-a
11. Rezultatul informarii si consultarii publicului – etapa a II-a
12. Anunt – etapa a III-a
13. Raportul informarii si consultarii publicului
14. Anunt incheiere procedura

PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET – 03.11.2015
– 1. ANUNT
– 2. MEMORIU TEHNIC
– 3. PUZ
– 4. CERTIFICAT DE URBANISM
– 5. PANOU AFISAJ
– 6. Invitatie dezbatere publica
– 7. PROCES VERBAL SEDINTA DE DEZBATERE PUBLICA
– 8. REZULTATUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI IN ETAPA I
– 9. Anunt etapa a II a
– 10.Proces verbal Comisia de Siguranta Circulatiei
– 11. Adresa I.P.J. NEAMT
– 12. Raspuns catre I.P.J. Neamt
– 13. Invitatie Dezbatere Publica – PUZ etapa a II-a – 07.01.2016
– 14. ADRESA IPJ NR.420517 DIN 06.01.2016
– 15. Proces-Verbal etapa a II-a PUZ
– 16. Rezultatul informarii si consultarii -etapa a IIa PUZ
– 17. ANUNT ETAPA A III A
– 18 RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI
– 19 ANUNT FINAL INCHEIERE PROCEDURA DE INFORMARE SI CONSULTARE
– 20 Raspuns la IPJ nr.660 din 12.01.2016