Azi 24-05-2017       25 mai 2017, ora 12.00, Ziua Eroilor – Înălţarea Domnului     ANUNT – licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 42,9 m.p. situat in B-dul 22 Decembrie, Bl.M15, P     ANUNT – licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 13,5 m.p. . B-dul M. Eminescu langa Socom Unirea     Nota suplimentara sedinta extraordinara 11.05.2017     Anunt D.A.S. – concurs de recrutare pentru ocupare functiei publice de executie vacante.     Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ în şedinţă extraordinară pentru ziua de 11.05.2017, ora 15.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ

Casa Culturii „Ion Creanga”

Director

Referent cultural

Administrator  gestiune
Muncitor/ingrijitor

Post vacant
– Constantin Gavriluţă, tel. 0769 646019

– Mina Valeria Filip

– Ion Gafincu, Ana Birliba

Date de contact Tîrgu Neamţ, B-dul Ştefan cel Mare Nr. 55, 615200,               Telefon: 0233 790 404

Agenda culturala2017
Agenda culturala 2016
Agenda culturala 2015
Agenda culturala 2014
Agenda culturala 2013
Agenda culturala 2012
Agenda culturala 2010
Agenda culturala 2009

Prezentare generala

Viaţa culturală se află într-o interdependenţă organică permanentă cu viaţa economică a zonei, fapt ce se manifestă şi se reflectă în combinaţia armonioasă a componentelor sociale, culturale, sportive şi de agrement. Implicarea tuturor partenerilor, fie că reprezintă societatea civilă, administraţia publică sau grupuri de interese, este cheia realizării obiectivelor strategice culturale.

Casa Culturii, prin importanţa obiectului de activitate şi influenţei acestuia asupra societăţii civile, prin corpul de salariaţi bine pregătiţi  profesional, prin modernitatea instrumentelor de lucru reprezintă o instituţie implicată activ în aplicarea principiilor de integritate , transparenţă, legalitate, independenţă operaţională, prevenire,  combatere, cooperare, respect faţă de cetăţean, profesionalism în exercitarea funcţiei publice.

OBIECTIVE STRATEGICE (Exista un Plan de Management) – Apasa aici !

 • Obiectivul strategic al Casei Culturii din Tîrgu Neamţ îl reprezintă conservarea, crearea şi promovarea valorilor culturale pentru optimizarea dezvoltării umane la nivel local.
 • Promovarea, valorificarea şi dezvoltarea valorilor culturale şi istorice ale zonei;
 • Optimizarea, diversificarea şi sincronizarea ofertelor culturale;
 • Organizarea manifestărilor culturale, tradiţionale de ţinută, cât şi a sărbătorilor populare cu caracter cultural distractiv;
 • Atragerea de tinere talente în formaţiile artistice proprii şi înfiinţarea de noi formaţii artistice, precum şi sprijinirea acestora de a participa la concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
 • Atragerea tuturor categoriilor de vârstă şi categoriilor sociale pentru participarea la actul cultural;
 • Sprijinirea şi susţinerea materială a activităţii tinerilor artişti;
 • Editarea de broşuri, pliante şi publicaţii periodice, ca material de promovare al actului cultural;
 • Promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor culturale locale;
 • Înfiinţarea şi susţinerea formaţiilor artistice de amatori;
 • Organizarea de simpozioane, concursuri, expoziţii pe teme culturale şi istorice;
 • Realizarea de parteneriate cu mass-media, ONG-urile, şcolile, pentru descoperirea şi promovarea valorilor artistice locale;
 • Promovarea şi desfăşurarea  activităţilor culturale şi artistice, manifestărilor  educative, recreativ-distractive şi de agrement;
 • Iniţierea, organizarea şi asigurarea unei bune desfăşurari a  activităţii formaţiilor artistice, cenaclurilor, cursurilor teoretice şi practice, atelierelor de creaţie;
 • Promovarea  obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, precum şi creaţiei populare contemporane locale;
 • Asigură participarea membrilor comunităţii în conceperea şi organizarea manifestărilor cultural-artistice, educative, recreativ-distractive şi de agrement;
 • Iniţiază, desfăşoară şi participă la proiecte în domeniul instruirii permanente, a culturii tradiţionale, a creaţiei populare contemporane şi schimburilor culturale;
 • Organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice şi de instruire permanentă;
 • Conservă şi transmite valorile morale şi artistice ale comunităţii locale, patrimoniului local, naţional şi universal;
 • Organizarea de noi activităţi în parteneriat cu asociaţii culturale şi turistice europene, Casa Culturii devenind promotor al culturii europene şi universale în plan local;
 • Desfăşurarea de cursuri de educaţie a adulţilor şi identificarea de noi oportunităţi şi cerinţe privind domeniile de calificare cerute pe piaţa muncii locale;
 • Organizează cluburi pe interese de artă populară şi artă plastic, difuzarea de filme artistice şi documentare.
 • Transformarea tradiţionalei manifestări “Zilele Cetăţii Neamţ”, într-un “Festival Medieval – Cetatea Neamţului”, prin care zeci de cavaleri, domniţe, artişti populari sau trubaduri se vor pregăti să ofere tîrgnemţenilor spectacole de animaţie, demonstraţii, concerte, piese de teatru şi ritualuri inedite;
 • Organizarea cât mai eficientă şi calitativă a “Festivalului Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou”, ce are ca scop conservarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor de Anul Nou din zona oraşului Tîrgu Neamţ şi împrejurimi, atragerea tinerilor spre învăţarea şi continuarea acestor tradiţii.

În cadrul Casei Culturii “Ion Creangă” funcţioneaza Ansamblul Folcloric “Ozana”, pregătit de instructorul Dănică Gîtlan, ansamblu ce a luat fiinţă în anul 1991. Ansamblul cuprinde grup de dansatori, taraf şi solişti vocali. Membrii ansamblului sunt elevi, tineri ce învaţă dansuri populare moldoveneşti şi din alte zone ale ţării, pentru a promova şi conserva folclorul românesc autentic. Prin originalitate şi înaltă ţinută artistică, Ansamblul “Ozana” s-a făcut remarcat atât pe plan local, naţional cât şi internaţional, participând la numeroase Festivaluri folclorice şi obtinând premii şi distincţii.

La începutul anului 2014 s-a reînfiinţat Cenaclul “Mugur de fluier”, a luat fiinţă o Corală a oraşului, o Trupă de teatru de amatori şi Grup de recitatori.