Azi 21-10-2017       Anunt corp experti electorali     Bursa de idei la Tirgu Neamt     Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț în ședința de indata pentru ziua de 18.10.2017, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Tîrgu Neamț     Anunt – Dezbatere publica – Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune teren/spații și a taxei aviz de spargere străzi, aparținând domeniului public și privat al orașului Tîrgu Neamț pentru anul 2018     Anunț – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui spatiu in suprafata totala de 32,43 mp, aflat in incinta Colegiului National “Stefan cel Mare – Corp C Cladire C3”     Anunț – scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui teren in suprafata totala de 36 mp, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, aflat pe strada Cuza Voda, f.n (colt cu Bl.E3), orasul Tirgu Neamt, jud.Neamt

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR TÎRGU NEAMŢ

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL CĂRŢI DE IDENTITATE:

DEPUNERI ACTE ELIBERARI ACTE
Luni – 09.00 – 13.00 Luni – 09.00 – 13.00
Marti – 09.00 – 13.00 Marti – 09.00 – 13.00
Miercuri – 09.00 – 13.00 Miercuri – 09.00 – 13.00
———————– Joi – 09.00 – 13.00
Vineri – 09.00 – 13.00 Vineri – 09.00 -13.00

Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate
Cerere-tip pentru eliberarea cartii de identitate – formular

 • CONTRAVALOARE CARTE IDENTITATE – 7 LEI
 • CONTRAVALOARE CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU
 • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
 • Documente necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de parinte/reprezentant legal;
  – certificatul de nastere, original si copie;
  – actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
  – documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  – certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati, original si copie;
  – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate;
  La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

  • ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

  Documente necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  – certificatul de nastere, original si copie;
  – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  – declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca – identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu – imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
  – fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
  – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate;

 • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
 • Documente necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  – actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
  – certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
  – hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
  – certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
  – certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
  – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
  – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate;
  În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

  • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR

  Documente necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  – actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
  – certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
  – hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
  – certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
  – certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
  – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
  – dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
  – un document emis de institutii sau autoritati publice – pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt, cu fotografie de data recenta, original si copie;
  – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate.

  • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU A RENUMEROTARII IMOBILELOR

  Documente necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  – actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
  – certificatul de nastere si certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
  – hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
  – certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
  – certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
  – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate.

  • ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETATENIEI ROMÂNE

  Documente necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  – certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate, original si 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrisi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt îndrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;
  – certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie eliberate de autoritatile române);
  – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  – un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie
  – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate;
  La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini pentru a fi remis structurii emitente împreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate.

  • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE ÎN ROMÂNIA

  Documente necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate în România – formular;
  – certificatul de nastere, original si copie;
  – certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
  – hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
  – certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
  – certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
  – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  – pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetateniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;
  – actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
  – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate.

  • ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI

  Documente necesare:
  – cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei – formular;
  – actul de identitate al solicitantului;
  – documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
  – actul de identitate al gazduitorului.

  • DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE:

  – a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare;
  – b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a) – formular sau prin mandatar – formular;
  – c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali – formular;
  – d) documentul eliberat de primarii, pentru mediul rural, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris în Registrul agricol.
  Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

  • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE:

  Cererea pentru eliberarea cartii de identitate provizorii se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta.

  Cartea de identitate provizorie se elibereaza:
  – 1. când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate;
  – 2. în cazul cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, care locuiesc temporar în România.
  Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an calendaristic.

  • ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICA NU POSEDA TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE

  Documente necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  – 3 fotografii marimea 3×4 cm cu banda alba de 7 mm la baza;
  – documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original si copie;
  – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii.

  • ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CETATENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL îN STRAINATATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

  Documente necesare:
  – cererea pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor români cu domiciliul în strainatate si resedinta în România – formular;
  – pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean român domiciliat în strainatate, original si copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, precum si copii ale acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia în care solicitantul a intrat în tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;
  – certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila române;
  – hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
  – dovada adresei de resedinta din România;
  – doua fotografii marimea 3 cm, având la baza o banda alba de 7 mm;
  – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii.