Azi 06-10-2015       Work shop „Sanatatea in familie” – Casa Culturii, joi 8 octombrie 2015, ora 16,00     Concert organizat de Primaria orasului si Casa Culturii Tirgu Neamt – duminica, 4 octombrie 2015, ora 18.00     Invitatie participare – oferta „Servicii de intocmire devize, liste de cantitati si antemasuratori pentru lucrarile de pe raza orasului Tg. Neamt     Spectacole organizate la Casa Culturii – 2 octombrie 2015     DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt, in sedinta ordinara pentru ziua de 29.09.2015,ora 15,00, in sala de sedinte a Consiliului local al orasului Tirgu Neamt     Anunt – selectie dosare – post temporar vacant, sofer I serviciul administrativ gospodaresc

Serviciul public de asistenta sociala

- Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public local de asistenta sociala, aprobat prin HCL nr. 36/2003,
Organigrama Serviciului public local de asistenta sociala
Lista costurilor/beneficiar/an/tip de serviciu social 2009
Lista costurilor/beneficiar/an/tip de serviciu social 2010

COMPARTIMENTUL PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA

Camera nr.28
Persoane sef birou Zaharia Alexandru,
inspector Heriu Vasilica
inspector Paduraru Niculina
inspector Avadanei Cristina Elena
inspector Tataru Farmus Maria
Date de contact Telefon: 0233 790 245, int. 128
E-mail: social@primariatgneamt.ro

Regulamentul de organizare si functionare al Compartimentului de protectie si asistenta sociala, aprobat prin HCL nr. 9/2006,
Regulamentul de organizare si functionare al Cantinei sociale a orasului Tirgu Neamt, aprobat prin HCL nr. 10/2006,

Atributiile compartimentului

A. LEGEA 416/2001 – privind venitul minim garantat
»Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului social
»Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului de urgenta
»Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului de inmormantare

B. PROTECTIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI (Legea nr.519/2002, modificata si completata prin Legea nr.343/2004)
»Intocmirea documentatiei pentru prezentarea la Comisia de expertiza a persoanelor adulte cu handicap
»Intocmirea dosarului pentru obtinerea avizului pentru asistent personal
»Intocmirea documentatiei pentru internarea in centre de ingrijire si asistenta
»Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului special pentru persoane cu dizabilitati

C. ALOCATII
»Intocmirea documentatiei pentru obtinerea alocatiei de stat pentru copii (Legea nr.61/1993, republicata privind acordarea alocatiei de stat pentru copii)
»Intocmirea documentatiei pentru obtinerea alocatiei familiala compementara si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala (Ordonanta de Urgenta nr.105/2003)

D. ALTE TIPURI DE ANCHETE SOCIALE (Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, Ordonanta de Urgenta nr.68/2003, Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala)
»Intocmirea anchetelor sociale pentru obtinerea burselor sociale de catre studenti / elevi (care invata in alte localitati)
»Intocmirea anchetelor sociale pentru scutirea de efectuarea stagiului militar
»Intocmirea documentatiei in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale

E. AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI (Ordonanta de Urgenta nr.5/2003)

»indruma solicitantii la furnizorii de gaz metan/energie termica in sistem centralizat pentru a obtine formularele aferente
»verifica corectitudinea datelor inscrise in declaratie
»efectueaza, prin sondaj, anchete sociale la domiciliul solicitantilor
»intocmeste documentatia pentru emiterea Dispozitiei de acordare/suspendare/respingere, dupa caz, a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada de iarna (noiembrie – martie)

F. PREGATIREA, ELABORAREA DISPOZITIILOR PRIMARULUI H. SANCTIUNEA PRESTARII UNEI ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII H. RAPORTARI LUNARE
Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala Neamt
1. Raport statistic privind aplicarea Legii nr.416/2002 privind venitul minim garantat
2. Situatia beneficiarilor de ajutor social pentru care asigurarile de sanatate sunt suportate de catre bugetul de stat
Consiliul Judetean Neamt
1. Raport cu privire la modul de utilizare a sumelor destinate platii ajutorului social
2. Situatia privind reteaua magazinelor Economat si a categoriilor de beneficiari

H. Corespondenta cu Presedintia, Guvernul, Prefectura, Consiliul Judetean, Directia Muncii si alte institutii

De interes public

1. Acte necesare pentru diferite tipuri de solicitari

A. LEGEA 416/2001 – privind venitul minim garantat
– Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului social

Dosarul:
cererea solicitantului
copii dupa actele de stare civila ale acestuia si ale familiei sale
adeverinte de venit ale solicitantului (adeverinta Circa financiara, adeverinta teren agircol, adeverinta elev, adeverinta salariat, cupoane alocatie copii)
declaratia privind veniturile realizate

– Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului de urgenta

Dosarul:
cererea solicitantului
copii dupa actele de stare civila ale acestuia si ale familiei sale
adeverinte de venit ale solicitantului

– Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului de inmormantare

Dosarul:
cererea solicitantului
copii dupa actele de stare civila ale acestuia si ale familiei sale

B. PROTECTIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI (Legea nr.519/2002, modificata si completata prin Legea nr.343/2004)
– Intocmirea documentatiei pentru prezentarea la Comisia de expertiza a persoanelor adulte cu handicap

Dosarul:
cererea solicitantului
Ancheta sociala efectuata la domiciliul solicitantului, insotita de urmatoarele acte: adeverinte medicale, iesiri din spital, acte de stare civila, referatele medicului de specialitate si a medicului de familie

– Intocmirea dosarului pentru obtinerea avizului pentru asistent personal

Dosarul:
contractul individual de munca (3 ex.)cererea solicitantului
cererea de angajare
copie dupa actul de identitate al persoanei care solicita angajarea
carnetul de munca / declaratia pe propria raspundere in cazul in care nu a mai lucrat
copie dupa actele de studii si de pe actele de stare civila
talonul de control medical eliberat de medicul de familie
cazierul judiciar
copie dupa certificatul de persoana cu handicap
acordul scris al familie sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav, fara discernamant
copie dupa actul de identitate al persoanei cu handicap sau de pe certificatul de nastere al copilului bolnav
cupon de pensie / alocatie
adeverinta repartitie de la oficiul de munca
certificat de atestare fiscala
adeverinta registru agricol

– Intocmirea documentatiei pentru internarea in centre de ingrijire si asistenta

Dosarul:
cerere personala sau din partea sustinatorilor (decizie de curatela, pentru bolnavii psihici, daca se impune)
recomandare medicala eliberata de medicul de familie sau medicul psihiatru (pentru bolnavii psihici)
certificat de incadrare in categoria persoanelor cu handicap
analize
copii dupa actele de identitate, dupa certificatul de casatorie, certificat de casatorie/ deces
cupon de pensie sau ajutor special si in cazul in care cuntumul pensiei este mai mic decat costul contributiei de intretinere

– Intocmirea documentatiei pentru obtinerea ajutorului special pentru persoane cu dizabilitati

Dosarul:
certificat de incadrare in categoria persoanelor cu handicap, in copie legalizata
copii dupa actele de identitate, dupa certificatul de casatorie, certificat de casatorie
adeverinta cu venitul agricol anual
certificat de atestare fiscala
decaratie autentificata de notarul public din care sa rezulte ca nu poseda venituri proprii

C. ALOCATII
– Intocmirea documentatiei pentru obtinerea alocatiei de stat pentru copii (Legea nr.61/1993, republicata privind acordarea alocatiei de stat pentru copii)

Dosarul:
cerere solicitantului
copii dupa certificatul de nastere al nou-nascutului
Dispozitia de instituire a tutelei/curatelei (daca este cazul)

– Intocmirea documentatiei pentru obtinerea alocatiei familiala compementara si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala (Ordonanta de Urgenta nr.105/2003)

Dosarul:
cerere solicitantului
copii dupa actele de stare civila ale acestuia si ale familiei sale
adeverinte de venit ale solicitantului (adeverinta Circa financiara, adeverinta teren agircol, adeverinta elev, adeverinta salariat, cupoane alocatie copii)
declaratia privind veniturile realizate

D. ALTE TIPURI DE ANCHETE SOCIALE (Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, Ordonanta de Urgenta nr.68/2003, Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala)
– Intocmirea anchetelor sociale pentru obtinerea burselor sociale de catre studenti / elevi (care invata in alte localitati)

cerere solicitantului
ancheta sociala intocmita la domiciliu

– Intocmirea anchetelor sociale pentru scutirea de efectuarea stagiului militar

cerere solicitantului
ancheta sociala intocmita la domiciliu

– Intocmirea documentatiei in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale

cerere solicitantului
ancheta sociala intocmita la domiciliu

D. AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI (Ordonanta de Urgenta nr.5/2003)

– indruma solicitantii la furnizorii de gaz metan/energie termica in sistem centralizat pentru a obtine formularele aferente
– verifica corectitudinea datelor inscrise in declaratie
– efectueaza, prin sondaj, anchete sociale la domiciliul solicitantilor
– intocmeste documentatia pentru emiterea Dispozitiei de acordare/suspendare/respingere, dupa caz, a dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada de iarna (noiembrie – martie)

E. PREGATIREA, ELABORAREA DISPOZITIILOR PRIMARULUI
– referat
– dispozitia primarului

F. SANCTIUNEA PRESTARII UNEI ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII
– dispozitia primarului 2. Formulare tipizate

3. Legislatie de baza

Codul familiei
Codul civil
Codul de procedura civila
Codul de procedura penala
Legea administratiei publice nr.215/2000
Legea nr17/2000 privind protectia sociala a persoanelor varsnice
Legea nr.519/12.07.2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
Legea nr.116/2002 privind prevenirea marginalizarii si combaterea marginalizarii sociale
Hotararea nr.1149/17.10.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
Hotararea nr.430/25.04.2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat Hotararea nr.1099/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Hotararea Guvernului Romaniei nr.829/31.07.2002 privind aprobarea Planului National Antisaracie si Promovarea Incluziunii Sociale
Ordonanta Guvernului Romaniei nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor presarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale