Azi 27-05-2017       Anunt D.A.S. – concurs psiholog stagiar „Centrul de primire in regim de urgenta a persoanelor fara adapost Sf. Teodora Tg Neamt”     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt in sedinta ordinara pentru ziua de 30.05.2017, ora 15.00, in sala de sedinte a Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt     Anunt atribuire proiecte anul 2017     25 mai 2017, ora 12.00, Ziua Eroilor – Înălţarea Domnului     ANUNT – licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 42,9 m.p. situat in B-dul 22 Decembrie, Bl.M15, P     ANUNT – licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 13,5 m.p. . B-dul M. Eminescu langa Socom Unirea

Formulare tipizate

Directia Venituri – impozite si taxe
Cerere de inregistrare ca utilizator al Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale – persoane fizice
Cerere de inregistrare ca utilizator al Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale – persoane juridice
Cerere de inlocuirea elementelor de identificare si autentificare in Sistemul electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale – persoane fizice
Cerere de inlocuirea elementelor de identificare si autentificare in Sistemul electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale – persoane juridice
Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale – persoane fizice
Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale – persoane juridice
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri – persoane juridice
Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice
Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice
Declaratie pentru scoaterea din evidenta cladiri/terenuri – persoane fizice
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport – persoane fizice si juridice
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone – persoane fizice si juridice
Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport – persoane fizice si juridice
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate – persoane fizice si juridice
Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – persoane fizice si juridice
Declaratie pentru scoaterea din evidenta taxa firma – persoane fizice
Cerere pentru inregistrare/vizare a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole – persoane fizice si juridice
Decont impozit pe spectacole – persoane fizice si juridice
Declaratie – Decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera – persoane fizice si juridice
Cerere restituire – persoane fizice si juridice
Cerere compensare – persoane fizice si juridice

Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism, cadastru
Cerere pentru acordarea unui sprijin financiar pentru producatorii agricoli
Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism
Cerere pentru emiterea certificatului de producator
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism
Declaratie pentru deschiderea unui rol nou sau inscrierea unui teren cumparat
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (aviz pentru amplasament si/sau bransament)
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (pentru avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor)
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (pentru avizul privind protectia civila)
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (pentru obtinerea acordului de mediu)
Fisa tehnica in vederea emiterii Acordului Unic. (pentru obtinerea avizului sanitar)
Formular de instiintare a Inspectoratului in constructii a judetului cu privire la inceperea unor lucrari
Formular de instiintare a Primariei orasului Tirgu Neamt cu privire la inceperea unor lucrari
Model de panou de identificare a investitiei
Oferta de vanzare a unui teren agricol

Serviciul administratie publica locala
Adeverinta pentru indemnizatie crestere copil
Cerere ancheta sociala pentru persoanele cu handicap
Cerere de acordarea alocatiei familiale complementare pentru familia monoparentala
Cerere de alocatie de stat pentru copil
Cerere pentru acordarea ajutorului social
Cerere pentru acordarea alocatiei pentru copilul nou-nascut
Cerere pentru indemnizatie crestere copil
Cerere pentru obtinerea alocatiei complementare
Cerere pentru recalculare indemnizatie crestere copil
Declaratie privind veniturile realizate
Formular de scrisoare a medicului de familie pentru persoanele cu handicap
Referat de la medicul specialist pentru persoanele cu handicap

Compartimentul de stare civila
Cerere pentru eliberarea livretului de familie
Cerere pentru eliberarea unui certificat
Cerere pentru inregistrare nastere
Cerere pentru schimbarea numelui
Declaratie de recunostere

Serviciu informare si relatii publice
Model de raspuns la reclamatii inaintate
Model de reclamatie la nefurnizarea documentelor , in termenul legal
Model de reclamatie la raspuns negativ cu privire la furnizarea documentelor
Raspuns la cererea pentru furnizarea de documente

Compartiment control comercial, autorizari
Cerere pentru eliberarea Autorizatiei de functionare
Declaratie pe propria raspundere privind tipul actrivitatii desfasurate
Cerere pentru eliberarea Avizului pentru orarul de functionare
Anexa nr. 2 HG 843 din 1999 (numai pentru unitatile de alimentatie publica)

Serviciul de evidenta a persoanei
Cerere-tip pentru eliberarea cartii de identitate